Thư viện

Thống kê thư viện của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
STN-01529 Tý Quậy: Tập 1 ĐÀO HẢI Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01528 Shin cậu bé bút chì: Tập 49 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01527 Shin cậu bé bút chì: Tập 48 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01526 Shin cậu bé bút chì: Tập 48 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01525 Shin cậu bé bút chì: Tập 48 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01524 Shin cậu bé bút chì: Tập 48 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01523 Shin cậu bé bút chì: Tập 47 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01522 Shin cậu bé bút chì: Tập 47 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01521 Shin cậu bé bút chì: Tập 46 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01520 Shin cậu bé bút chì: Tập 43 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01519 Shin cậu bé bút chì: Tập 43 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01518 Shin cậu bé bút chì: Tập 43 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01517 Shin cậu bé bút chì: Tập 43 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01516 Shin cậu bé bút chì: Tập 39 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho
STN-01515 Shin cậu bé bút chì: Tập 38 USUI.Y Sách thiếu nhi Trong kho