Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Địa chỉ: 150B Đường Chi Lăng – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203.855810
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Quyên Oanh